Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008

MANCO και κτηματολογικά γραφεία

Σε συνέχεια της προηγούμενης δημοσίευσης για τη σύνδεση του αγώνα στην MANCO και στα κτηματολογικά γραφεία της Αττικής, δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση από αγωνιζόμενους στην κτηματογράφηση. Προσέξτε πόσο κοινά είναι τα προβλήματα τόσο στην MANCO όσο και στα κτηματολογικά γραφεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΤΙ ΣΑΠΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑΣ

Συνάδελφοι/σσες, φίλοι/ες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποιες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία Κτηματογράφησης της Αθήνας που μας αφορούν όλους, αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω.
Απασχολούμαστε στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε και ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» η οποία έχει αναλάβει με ανάθεση έργου από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. την κτηματογράφηση του δήμου της Αθήνας και άλλων 10 δήμων του νομού Αττικής. Η σύμβαση εργασίας μας είναι ορισμένου χρόνου (μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους) και έχουμε προσληφθεί με την ιδιότητα των υπαλλήλου γραφείου. Η απασχόληση μας έχει ως αντικείμενο την ηλεκτρονική καταχώρηση μέσω της χρήσης Η/Υ και για το λόγο αυτό, ονομαζόμαστε στο παρών, ως καταχωρητές Data-Entry/BackOffice.

Να σημειώσουμε πως η από 4/4/2008 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές, Κατασκευαστικές και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας στην οποία και υπαγόμαστε, κηρύχθηκε γενικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους και όλους τους εργοδότες με βάση την υπ΄ αριθμ. 47826/2312/1-7-2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης, Φ.Ε.Κ. 1375/Β/15-7-2008.

Με δεδομένο τα παραπάνω, θα θέλαμε να θίξουμε σε συντομία μερικά κύρια ζητήματα που απασχολούν όλους τους υπαλλήλους γραφείου - καταχωρητές Data-Entry και BackOffice και όχι μόνο:

α) μη καταβολή Επιδόματος Η/Υ: Η συλλογική σύμβαση στην οποία ανήκουμε δικαιώνει όλους τους υπαλλήλους γραφείου που το αντικείμενο εργασίας τους προϋποθέτει τη χρήση Η/Υ για το επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή (με ποσοστό 15%), το οποίο και πρέπει να καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη (άρθρο Ε.Α.4 της κωδικοποίησης της κλαδικής σύμβασης). Ιδιαίτερα στην περίπτωση μας, από την αρχή της βάρδιας έως την λήξη της εργαζόμαστε με άκρως ακατάλληλα καθίσματα μπροστά από οθόνες οπτικής απεικόνισης. Η απασχόλησή μας αφορά την αδιάκοπη διασταύρωση, καταχώρηση και επεξεργασία λεπτομερέστατων προσωπικών δεδομένων πολιτών και νομικών προσώπων τα οποία περιλαμβάνουν τα φυσικά τους στοιχεία, αυτά της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και των τραπεζικών τους αποδείξεων πληρωμής. Συνεπώς το αντικείμενο εργασίας μας, δεν έχει τον Η/Υ απλά ως βοήθημα, αλλά ως το μοναδικό εργαλείο διεκπεραίωσης της, καθώς η δουλειά μας είναι ουσιαστικά η ψηφιακή μηχανογράφηση, το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο δηλαδή στάδιο στη διαδικασία του έργου της κτηματογράφησης και βάση για όλα τα επόμενα.

β) Υποχρεωτική μετατροπή από 5ήμερη πρωινή εργασία σε 6ήμερη με εναλλασσόμενο ωράριο με βάρδιες: Από τις αρχές Σεπτέμβρη με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα κτηματολογικά γραφεία διεύρυναν τα ωράρια λειτουργίας τους μέχρι τις 8 το βράδυ (9 για το προσωπικό), ενώ λειτουργούν πλέον και τα Σάββατα. Για να γίνει εφικτή η διεύρυνση, το προσωπικό, υποχρεώθηκε στη δημιουργία εναλλασσόμενων βαρδιών ανά εβδομάδα. Τη μια εβδομάδα η μία βάρδια προσέρχεται στην εργασία της τις πρωινές ώρες απασχολούμενη 8 ώρες επί 5 ημέρες, όπως δηλαδή συνήθιζε, ενώ η δεύτερη προσέρχεται μεσημέρι. Η δεύτερη βάρδια δουλεύει συνολικά 32 ώρες τις καθημερινές και τις υπόλοιπες 8 το Σάββατο. Αυτό για το προσωπικό μεταφράζεται σε εβδομαδιαίο ακανόνιστο εναλλασσόμενο ωράριο, το οποίο περιλαμβάνει 2 εβδομάδες πενθήμερης πρωινής και 2 εβδομάδες εξαήμερης απογευματινής (πρωινής μόνο το Σάββατο) εργασίας ανά μήνα, χωρίς στην τελευταία περίπτωση να χορηγείται άλλη μέρα αναπαύσεως μέσα στην εβδομάδα όπως θα όφειλε. Από πλευράς εργοδοσίας δεν υπάρχει καμία απολύτως κίνηση για προσαύξηση μισθού που να αφορά τη σαββατιάτικη εργασία, ενώ με τον τρόπο αυτό διαφεύγει και την πληρωμή υπερεργασίας και υπερωρίας οι οποίες, θα επιβάρυναν οικονομικά την εργοδότρια κοινοπραξία, και θα δημιουργούσαν τον κίνδυνο μη προσέλευσης προσωπικού καθότι θα αδυνατούσε τυπικά να υποχρεώσει για κάτι τέτοιο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα, των εργαζομένων που είχε προσληφθεί νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, είχε ενημερωθεί και διαμορφώσει το καθημερινό πρόγραμμά της για πενθήμερη πρωινή εργασία και όχι, για την πολύ δυσμενέστερη, εναλλασσόμενη ελαστική (τύπου 13.00-21.00), που συμπεριλαμβάνει και Σάββατα. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα μας είναι φοιτητές, παρακολουθούν μαθήματα ξένης γλώσσας, ενώ άλλοι διαθέτουν οικογένειες, παιδιά ή δεύτερη απογευματινή εργασία. Η απροσδόκητη αυτή βλαπτική μεταβολή (η συλλογική μας σύμβαση κατοχυρώνει την πενθήμερη εργασία με το άρθρο 1.11) επηρεάζει αρνητικά τη καθημερινότητα όλων και οδηγεί είτε σε καταναγκαστική παραίτηση, εξαιτίας αδυναμίας ανταπόκρισης στο ωράριο, ή ως επί το πλείστον στον αναγκαστικό συμβιβασμό λόγω βιοποριστικής ανάγκης. Είναι φανερό πως η εργοδοσία με αυτό τον τρόπο παρανόμως εξοικονομεί χρήματα σε βάρος των υπαλλήλων της, εμπίπτοντας στην αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισμού (Άρθρο 904 του Α.Κ.), η οποία συνίσταται στην ωφέλεια που απεκόμισε ο εργοδότης εκ της μη απασχολήσεως άλλου εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή (Α.Π. 1164/95, Α.Π. 353/95, Α.Π.1017/95, Εφ.Αθηνών 5801/96, Εφ.Πειραιά 132/96, Α.Π.804/2003).

γ) Εργασία και τις Κυριακές: Με αιτιολογία την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, το ΥΠΕΧΩΔΕ και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προχώρησαν στη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων 7 μέρες την εβδομάδα για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του μήνα Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη αλαζονικά χωρίς να ληφθεί στο παραμικρό υπόψη το ζήτημα των εργαζομένων, για τους οποίους δεν έγινε καμία απολύτως μέριμνα ώστε να διασφαλιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά και την παρέλαση της πρώτης Κυριακής που τα γραφεία μείνανε ανοιχτά, δεν έχει γίνει ουδεμία γνωστοποίηση στους υπαλλήλους για την αποζημίωση τους. Οι δε απαντήσεις όλο αυτό το διάστημα από τους ανωτέρους ήταν νεφελώδεις και συγκεχυμένες. Αξίζει να τονιστεί πως παρανόμως δεν έχει ανακοινωθεί η χορήγηση ρεπό εντός της αμέσως επόμενης εβδομάδας όπως είναι υποχρεωτικό, πράγμα που σημαίνει πως πολλοί υπάλληλοι θα εξαναγκαστούν να δουλέψουν 12 μέρες συνεχόμενες, σε συνθήκες πλήρους φόρτου, χωρίς καμία ενδιάμεση ημέρα ανάπαυσης και χωρίς καμία διασφάλιση των δεδουλευμένων τους. Να σημειώσουμε πως με βάση τις διατάξεις ΒΔ 748/1966, ΝΔ 3755/1957 (άρθρο 2), ΒΔ 750/1971, ΑΝ 380/1968, Ν 74/1975 (άρθρο 7), Ν 2639/1998 (άρθρο 15), Ν 1892/1990 (άρθρα 40 και 42), ΠΔ 88/1999, Ν 435/1976 (άρθρα 2 και 3), Ν 1157/1981 (ΠΝΠ 29.12.1980) και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 8900/1946 και 25825/1951 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που ορίζουν το καθεστώς απασχόλησης της Κυριακής προκύπτει ότι: Όταν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί κατά την ημέρα της Κυριακής, περισσότερες από 5 ώρες, δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 24 ωρών (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα, της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Στις επιχειρήσεις που κανονικά αργούν τις Κυριακές και λειτουργούν εκτάκτως κατά αυτήν την ημέρα, οι υπάλληλοι δικαιούνται τόσο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους, όσο και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους

δ) Καταβολή Υπερωριών: Ζητάμε την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων υπερωριών που αρκετοί συνάδελφοί μας δεν έχουν ακόμα λάβει για την εργασία που προσέφεραν. Να ενισχυθεί το λογιστήριο και να υπάρξει διαφάνεια στην πληρωμή των υπερωριών με τη χορήγηση σε όποιον το ζητήσει, αναλυτικού παρουσιολόγιου για τον κάθε μήνα, ώστε να μπορούν να διασταυρωθούν τα δεδουλευμένα του.

Εξαιτίας των παραπάνω νόμιμων διεκδικήσεων μας (μέσω Συλλόγων, Σωματείων κλπ) όσον αφορά στο επίδομα Η/Υ αλλά και των αποζημιώσεων που οφείλει η κοινοπραξία για την πλήρη καταστρατήγηση της πενθήμερης εργασίας των υπαλλήλων, το προηγούμενο διάστημα κάποιοι συνάδελφοι μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τιμωρητικό και εκδικητικό πρόσωπο της εργοδοσίας. Με μια κίνηση επίδειξης δύναμης, υπάλληλοι οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στο νέο ωράριο (παρότι υπήρχε η συναίνεση των συναδέλφων και δεν παρακωλυόταν σε καμία περίπτωση η διεκπεραίωση του έργου), δεχτήκανε αρχικά, φραστικές απειλές από προϊστάμενο και στη συνέχεια δυσμενείς μεταβολές στο είδος της εργασίας τους (από χειριστές υπολογιστών σε διανομείς εντύπων ή αριθμών σειράς προτεραιότητας στο κοινό), ακόμα και μετάθεση σε άλλο γραφείο των Αθηνών με τις προαναφερθέντες δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον πιο πρόσφατα συνάδελφοι δέχτηκαν πιέσεις και απειλές επειδή ακριβώς τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας και να απαιτήσουν τα νόμιμα και αυτονόητα δικαιώματα τους. Είναι φανερό πως τέτοιες ενέργειες δεν έχουν σαν στόχο συγκεκριμένα άτομα, αλλά εφαρμόζονται για την τον παραδειγματισμό για τον εκφοβισμό όλων.

Για τους λόγους αυτούς,

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε :

· Την άμεση, πλήρη, και με αναδρομική ισχύ από την ημέρα πρόσληψης, καταβολή του νόμιμου επιδόματος Η/Υ (15%) που δικαιούνται όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στα πλαίσια των προϋποθέσεών αυτού.

· Την πληρωμή της σαββατιάτικης εργασίας ως νόμιμης αποζημίωσης για το σπάσιμο του πενθημέρου και κατάργησης της ημέρας αναπαύσεως των υπαλλήλων.

· Την πλήρη αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν παράνομα χωρίς εγγυήσεις κατά την ημέρα υποχρεωτικής αργίας της Κυριακής.

· Την άμεση παύση της τρομοκράτησης και ηθική εξόντωσης των υπαλλήλων που αντιστάθηκαν στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας. Η τελευταία να σεβαστεί επιτέλους την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και να μην συνεχίσει άλλο την αλαζονική και ανάλγητη στάση της.


Καλούμε όλους τους συναδέλφους υπάλληλους γραφείου, τοπογράφους/μηχανικούς και νομικούς που εργάζονται στην κοινοπραξία να συσπειρωθούν ώστε να διεκδικήσουμε συλλογικά την άμεση εκπλήρωση των νόμιμων και δίκαιων αιτημάτων μας και να αντισταθούμε σε αυτούς που προκλητικά μας εμπαίζουν. Ζητάμε επίσης την κατανόηση και αλληλεγγύη των πολιτών, καθώς τα εργασιακά μας ζητήματα εντάσσονται μέσα στην ευρύτερη επίθεση που δέχονται τα κεκτημένα όλων μας μέσα στο γενικότερο δυσμενές κλίμα της εποχής..


Υπάλληλοι γραφείου (Data-Entry / BackOffice)
που εργάζονται στα κτηματογραφικά γραφεία Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: